ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ERASMUS

Η ασφάλιση αφορά τους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών «ERASMUS» και καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και μπορεί να δοθεί και σε φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων τους στην εργασία τους κατά την διάρκεια της παραμονής τους για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ .

ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΟΡΙΑ

 

  • Θάνατος από ατύχημα 10.000€.
  • Μόνιμη ολική & μόνιη μερική ανικανότητα από ατύχημα 10.000€.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (εντός & εκτός νοσοκομείου) έως 500€ και από ασθένεια έως 250€.
  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια έως 1.200€.
  • Έξοδα επαναπατρισμού ή μεταφοράς σορού σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ασθένειας ή θανάτου έως 2.000€
  • Απώλεια αποσκευών έως 200€.
  • Προσωπική αστική ευθύνη έως 30.000€ ανά γεγονός & συνολικά.

Σημείωση: Ασθένεια θεωρείται κάθε μη προϋπάρχουσα νόσος, η οποία τυχόν εκδηλωθεί κατά την διάρκεια της παραμονής στην χώρα προορισμού και η οποία θα είναι μικρού βαθμού σοβαρότητας, όπως γαστρεντερίτιδα, δηλητηρίαση, πυρετός, εμετός, γρίπη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Για την ασφάλιση απαιτείται υποβολή συνημμένης αίτησης, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας των υποψηφίων προς ασφάλιση.
  • Εφόσον εκδοθεί βεβαίωση ασφάλισης το συμβόλαιο δεν ακυρώνεται.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr