ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 πιστεύουμε πως οι ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες όπως η ασφάλιση βασίζονται κυρίως σε μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι με γνώση και πνεύμα ομαδικότητας και προσφοράς συμμετέχουν στην οργάνωση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή όλους εσάς που επιθυμείτε την διασφάλιση της προσωπικής και συλλογικής σας προοπτικής.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 επενδύει συστηματικά στην δημιουργία και την ανάπτυξη ενός έμπειρου προσωπικού με σημαντική τεχνογνωσία και ειδίκευση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης σε στοχευμένα σχέδια, καινοτόμες διαδικασίες και μεθοδολογίες πάνω στα ασφαλιστικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΡΙΖΩΝ 1964 αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Παράλληλα η διοίκηση της ΟΡΙΖΩΝ 1964 παραδοσιακά τηρεί από την ίδρυσή της στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 μία από τις θεμελιώδεις αρχές των ιδρυτών της, το γεγονός δηλαδή πως η καθημερινή εμπέδωση των βασικών εταιρικών αξιών από το σύνολο του προσωπικού, θα πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικές της προτεραιότητες τόσο για τον πυρήνα των στελεχών της ΟΡΙΖΩΝ 1964 όσο και για το δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι επιτελούν σημαντική λειτουργία στον κλάδο της ασφάλισης. Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 αντιμετωπίζει τους εξωτερικούς της συνεργάτες ως τους φυσικούς πρεσβευτές της αξιοπιστίας της και γι’ αυτό με ιδιαίτερη φροντίδα και προσήλωση συνεργάζεται με τους καλύτερους μέσω ενός αυστηρού συστήματος επιλογής και συνεχούς αξιολόγησης.