ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σημαντικό πλεονέκτημα της ΟΡΙΖΩΝ 1964 αποτελεί η επιτυχημένη εδώ και χρόνια πολιτική διαχείρισης κινδύνου.

Σε επίπεδο λειτουργικής διαχείρισης κινδύνου, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας μας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων αξιολόγησης και ελέγχου διασφαλίζουμε τις αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας.

Με επίκεντρο την καλύτερη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας, συναρτούμε τον τρόπο τιμολόγησης των ασφαλιστικών μας προϊόντων με την ποιότητα του κινδύνου.

Ο κίνδυνος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων μας και η ελαχιστοποίηση των συνθηκών αβεβαιότητας αποτελεί την καλύτερη συνταγή διαχείρισής του και κομβικό σημείο της πολιτικής της ΟΡΙΖΩΝ 1964 στο πεδίο της λειτουργικής διαχείρισης κινδύνου.