ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (Erection All Risks)

Το πρόγραμμα κατά παντός κινδύνου ανέγερσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΟΡΙΖΩΝ 1964 καλύπτει οποιαδήποτε απρόβλεπτη ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε από παράγοντα που δεν υπάγεται στις ρητές εξαιρέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Στους ασφαλιζόμενους περιλαμβάνονται ο κύριος του έργου είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για το Δημόσιο καθώς και ο εργολάβος συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων.

Αντικείμενο του ασφαλιστικού προγράμματος αποτελούν:

 • Υψικάμινοι, μεταλλικές κατασκευές, χημικά εργοστάσια
 • Μεμονωμένα μηχανήματα ή συστήματα μηχανημάτων (γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, μετασχηματιστές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης κ.α.)
 • Δεξαμενές, σωληνώσεις, σιδηρογέφυρες
 • Μηχανήματα υφαντουργίας, χαρτοβιομηχανίας και εκτυπώσεων
 • Γερανοί, εκσκαφείς, ταινιόδρομοι, δίκτυα καλωδίων

Ενδεικτικές καλύψεις

 • Θεομηνίες, θύελλες, καταιγίδες, πλημμύρες
 • Σεισμοί, κατολισθήσεις, καθίζηση εδάφους
 • Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημίες κατά τη καταστολή
 • Κλοπή αποτέλεσμα διάρρηξης
 • Αμέλεια, κακοί χειρισμοί, ανθρώπινα λάθη
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Σφάλματα στην ανέγερση - συναρμολόγηση
 • Υπερβολική πίεση, ρήξη λόγω φυγόκεντρης δύναμης
 • Βραχυκύκλωμα, υπέρταση

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατά παντός κινδύνου/ E.A.R. (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr