ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΞΕΝΩΝΩΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα η οποία προσελκύει ετησίως, ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και της τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, δημιουργήσαμε το GOLDEN ZEUS, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ασφάλισης ειδικά σχεδιασμένο για την θωράκιση τουριστικών μονάδων καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης του ξενοδόχου έναντι τρίτων.

Α. Ασφάλιση κτιρίου & περιεχομένου τουριστικής μονάδας

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος ασφάλισης κτιρίου και περιεχομένου περιλαμβάνονται:

 • Πυρκαγιά – Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων επί του ασφαλιζομένου κτιρίου
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα,χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη σωληνώσεων 
 • Διαρροή από sprinklers
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως 2.500€)
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς (έως 10.000 €)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% της ασφαλιζόμενης αξίας με μέγιστο €50.000)
 • Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης, επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως €1.500)
 • Έξοδα φύλαξης (έως €3.000)
 • Θραύση φωτεινών πινακίδων - επιγραφών (έως €2.000)
 • Θραύση κρυστάλλων - καθρεπτών θυρών ή/και παραθύρων (έως €10.000)
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Κατολίσθηση-καθίζηση
 • Επαγγελματικές Αμοιβές & Έξοδα Δημοσίων Αρχών (έως €5.000)
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων, κατόπιν διακοπής του ρεύματος ή αποδεδειγμένης βλάβης του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών. (έως 10.000€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €6.000)
 • Κλοπή - ληστεία
 • Ληστεία ταμείου (έως €1.000)
 • Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο και ληστεία (έως €2.000)
 • Κλοπή/Ληστεία χρημάτων στη διάρκεια μεταφοράς τους (έως €2.000)
 • Μόνιμες εγκαταστάσεις σε υπαίθριους χώρους, όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα, καθώς και κινητή περιουσία και εν γένει εξοπλισμός όπως ξαπλώστρες, ομπρέλες και λοιπά για ζημιές συνεπεία καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται δενδροφυτεύσεις, φυτά κήπων, γήπεδα γκόλφ, παραλίες, μώλοι, προβλήτες, πλατφόρμες καθώς και έξοδα διαμόρφωσης γαιών/εδαφών. (έως €3.000)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Κάλυψη νεοαποκτηθείσας περιουσίας, με την υποχρέωση δήλωσής της εντός 30 ημερών από την απόκτησή της και την είσπραξη των αναλογούντων ασφαλίστρων. (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς (έως €5.000)

Συμπληρωματικά μπορεί να προστεθεί η κάλυψη σεισμού (παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960).


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Το πρόγραμμα GOLDEN ZEUS προσφέρεται σε:

 • Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια & ξενώνες, διαμερίσματα και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας έως 5.000.000€.
 • Κατασκευές από μπετόν αρμέ ταρατσοσκεπής, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε διατάξεις πυρασφάλειας.
 • Κατασκευές οι οροφές των οποίων στηρίζεται σε διακοσμητικές ξύλινες δοκούς (παραδοσιακές οροφές) και κεραμοσκεπείς κατασκευές επιβαρύνονται με επασφάλιστρο.

Β. Κάλυψη αστικής ευθύνης ξενοδόχου έναντι τρίτων

Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η ευθύνη της ασφαλιζόμενης εταιρίας για Σωματικές βλάβες/θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα για τις οποίες η Ασφαλιζόμενη Εταιρία θα θεωρηθεί υπεύθυνη από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €100.000,00 €250.000,00
Υλικές Ζημιές ανά γεγονός €50.000,00 €75.000,00
Σωματικές Βλάβες και Υλικές ζημιές ανά γεγονός €200.000,00 €300.000,00
Ανώτατο Ετήσιο όριο €400.000,00 €600.000,00


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

 • Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων, πισινών, αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Τροφική δηλητηρίαση από κατανάλωση τροφής ή ποτού που παρασκευάσθηκε ή πωλήθηκε και καταναλώθηκε εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρείς (3) παθόντες σε κάθε περιστατικό.
 • Προσωπικά είδη πελατών / επισκεπτών εντός των δωματίων του ξενοδοχείου έως του ποσού των  € 500 ανά δωμάτιο, έως του ποσού των €  1.500 κατά ατύχημα και έως του ποσού των  € 5.000 συνολικά κατ ΄  έτος, πλην χρημάτων, πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, κοσμημάτων και τιμαλφή.
 • Εργοδοτική Ευθύνη (Πακέτο με Γενική Α.Ε, χωρίς επιπλέον χρέωση)
  Καλύπτεται η Ευθύνη Εργοδότη σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα για τους εργαζομένους που εμφανίζονται στη μισθοδοτική κατάσταση του ασφαλισμένου συνεπεία εργατικού ατυχήματος.
  Όριο Σωματικές Βλάβες/Θάνατος ανά άτομο €25.000
  Όριο Σωματικές Βλάβες/Θάνατος ανά γεγονός και συνολικά ετησίως €50.000

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:

 • Γενική Αστική Ευθύνη:
  • €150 για τα προσωπικά αντικείμενα ανά δωμάτιο
  • Για τις υπόλοιπες Υλικές Ζημιές €300 ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Εργοδοτική Ευθύνη: Οι τρεις (3) πρώτες ημέρες.ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μέσω viva payments

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης ξενοδοχείου - ενοικιαζόμενου δωματίου - ξενώνα (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr