ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

BUSINESS TAILOR

Ένα νέο ευέλικτο πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι 1.000.000€ παρέχοντας αξιόπιστη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα Business Tailor μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία-πελάτη να επιλέξει 3 επίπεδα καλύψεων, με επιλογή προσθήκης και επιπλέον προαιρετικών καλύψεων.

Βασικές & Προαιρετικές Καλύψεις

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:

 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές πυρός από πτώση κεραυνού
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας κτιρίου)
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
 • Επαγγελματικές αμοιβές / Έξοδα δημοσίων αρχών (έως €5.000)
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% ασφαλιζόμενης αξίας)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο €30.000)
 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (έως €1.500)
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο (έως €1.500)

Συμπληρωματικά μπορεί να προστεθούν οι παρακάτω καλύψεις

 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών (έως €3.000)
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς (έως €3.000)
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων (έως €2.000)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς (έως €1.500)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €3.000)
 • Κλοπή - ληστεία
 • Ληστεία Ταμείου (έως €1.000)
 • Σεισμός

Σημείωση: Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

Απαλλαγές

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)
 • Διαρροή από sprinklers (5% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€ για ισόγεια & ορόφους, 5% επί της ζημίας με ελάχιστο 1.500€ για υπόγεια & ημιυπόγεια)  
 • Κλοπή - Ληστεία (10% επί της ζημίας με ελάχιστο 500€)
 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών (150€)
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς (150€)
 • Σεισμός (2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)

Κόστος προγράμματος

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Το είδος της επιχείρησης, που αναφέρεται στην επικινδυνότητα της δραστηριότητάς της
 • Την περιοχή που βρίσκεται
 • Την αξία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

Πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα BUSINESS TAILOR προσφέρεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής και περιεχομένου μέχρι 1.000.000€.
 • Των οποίων οι οικοδομές είναι εξαιρετικής κατασκευής (Μπετόν Αρμέ, Ταρατσοσκεπεις) ή και με διακοσμητικά κεραμίδια.
 • Που έχουν υποχρεωτικά κάποια από τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ή κλειδαριές ασφαλείας ή ρολά ή μπάρες σε όλα τα ανοίγματα.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά
 • Με πιστωτική κάρτα μέσω viva payments

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr