Στο πλαίσιο εξέλιξης των ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει η Ορίζων Ασφαλιστική προχωρήσαμε σε σημαντικές βελτιώσεις στα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας, τα οποία θα τεθουν σε ισχύ στα νέα συμβόλαια από 10 Απριλίου 2018.

 

Η μείωση των ασφαλίστρων στα προγράμματα Blue HomeDream Home, Horizon Gold Class σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό αυτών με νέες καλύψεις, τα καθιστούν στα ανταγωνιστικά της αγοράς!

Αναλυτικά οι αλλαγές στα προγράμματα:


BlueHome
Προσθήκη επιπλέον καλύψεων:

  • Διάρρηξη Σωληνώσεων
  • Δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας .
  • Καιρικά φαινόμενα
  • Βραχυκύκλωμα
  • Κάλυψη σε αξία καινουργούς

Dream Home

  • Μείωση των ασφαλίστρων
  • Προσθήκη πολλών νέων καλύψεων (συνολικά 34 καλύψεις) και βελτίωση των απαλλαγών και των ορίων ευθύνης.

Horizon Gold Class

  • Μείωση των ασφαλίστρων
  • Προσθήκη πολλών νέων καλύψεων (συνολικά 34 καλύψεις) και βελτίωση των απαλλαγών και των ορίων ευθύνης.