ΝΕΑ / BLOG

  • 22 Οκτωβρίου 2014

    Αποτελεσματα STRESS TEST 2014

    Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ συμμετείχε στην Ευρωπαική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαικής Αρχής Ασφαλίσεων και Συντάξεων (E.I.O.P.A. 2014 Stress Test) που διεξήχθη κατά το διάστημα από 25Απριλίου 2014 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014.

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ