Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

 • Επαγγελματική εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή)
 • Άριστη γνώση στη χρήση των MS Office (word, excel κ.λπ.).

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και συμφωνία καρτών και Τραπεζών
 • Συμφωνία πελατών – Προμηθευτών .
 • Λογιστικές εγγραφές ,καταχωρήσεις κάθε είδους δαπανών
 • Γενική υποστήριξη λογιστηρίου
   

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αναλυτική σκέψη
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, σε μια ορθολογικα αναπτυσσόμενη και υγιή επιχείρηση.

Θα μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση
Public-relations@orizonins.gr

*(CV) required