Για το έτος 2019, η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 214,63% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 209,37%.

Σημαντική άνοδο της τάξεως του 11,94% παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας το 2019.

Συγκεκριμένα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ανήλθαν το 2019 σε 9.975.725,35 έναντι 8.911.749,14 του 2018.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, τα παραγωγικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανά κλάδο ασφάλισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Επάρκεια κεφαλαίων

Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.