Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Η Ορίζων Ασφαλιστική, με πολυετή παρουσία στο χώρο των ασφαλίσεων, αναζητά διαχειριστή δικτύου και συστημάτων για να στελεχώσει το τμήμα Πληροφορικής της Εταιρίας. 
 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Εποπτεία δικτύων και κεντρικών συστημάτων
 • Υποστήριξη των χρηστών
 • Εγκατάσταση, διαχείριση και παραμετροποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
 • Καθημερινές διαδικασίες συντήρησης και ενημέρωσης
   

Άριστη γνώση σε,

 • Windows Server
 • SQL Server 
 • Cisco VPN Client
 • TCP/IP
   

Προσόντα υποψηφίου

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή σε συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί προσόν
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
   

Γνώσεις και εμπειρία στα ακόλουθα αποτελεί πλεονέκτημα:

 • Γνώσεις διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL Server)
 • Εμπειρία σε περιβάλλον ERP
   

Προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων

 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Αναλυτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
   

Η Εταιρία προσφέρει

 • Άριστο εργασιακό κλίμα
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
   

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας,

 • με e-mail στο public- relations@orizonins.gr
 • με fax στο +30 210 3225540
 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αμαλίας 26Α , 105 57, Αθήνα Υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
 • Χρησιμοποιώντας την δικτυακή μας φόρμα επικοινωνίας