Η «Ορίζων Ασφαλιστική» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το νέο Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρίας για το 2019.


Ο Κανονισμός Πωλήσεων απευθύνεται σε όλους τους Συνεργάτες, επιβραβεύει:

  • την παραγωγική δραστηριότητα
  • την ποιότητα της παραγωγής τους
    και δίνει την ευκαιρία και τα κίνητρα για τη διατήρηση και ανάπτυξη των εργασιών και των εισοδημάτων τους.

 

Περιλαμβάνει ένα σύστημα  κινήτρων, που δίνει έμφαση:

  • Στη νέα παραγωγή (αύξηση)του κλάδου αυτοκινήτου
  • Στη νέα παραγωγή (αύξηση) των λοιπών κλάδων
  • Στο καλό αποτέλεσμα του κλάδου αυτοκινήτου
  • Στη διατήρηση της παραγωγής (χαρτοφυλακίου)

 

Η εμπορική πολιτική και το πλαίσιο αμοιβών της  Ορίζων Ασφαλιστικής, λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο όφελος, έχει ως στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρίας και των επαγγελματιών Συνεργατών της.