Η «ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»  πάντα κοντά στους συνεργάτες της, ανακοίνωσε τα νέα κίνητρα πωλήσεων για το 2019. Με την εμπορική της πολιτική και νέο βελτιωμένο Κανονισμό Πωλήσεων, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες της να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις εργασίες τους.

Στα κίνητρα προστίθεται και ο νέος διαγωνισμός πωλήσεων με έπαθλο ταξίδι στο Βερολίνο.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια 10 μήνες (1/1/2019 έως 31/10/2019), αφορά σε όλους τους κλάδους και τα κριτήρια επιτυχίας είναι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Συγκεκριμένα επιβραβεύεται η αύξηση παραγωγής, η διατήρηση του χαρτοφυλακίου, καθώς και το καλό αποτέλεσμα του κλάδου αυτοκινήτου.

 

Η «ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

«ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 3227932 ή μέσω email στο info@orizonins.gr καθώς επίσης και μέσω του site της Εταιρείας www.orizonins.gr .