Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ανακοινώνει ότι για το έτος 2018, ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR της Εταιρείας ανέρχεται σε 206,44% και ο Δείκτης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας MCR  ανέρχεται σε 205,81%.

Δείτε την έκθεση φερεγγυότητας 2018

Στόχος μας είναι, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, να διατηρήσουμε την αξία και την αξιοπιστία της Εταιρείας, ταυτόχρονα με τη συστηματική και ορθολογική ανάπτυξη στο ελεύθερο δίκτυο συνεργατών.

Στους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται προσφέρουμε, πέραν της φερεγγυότητας, καινοτόμες λύσεις σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούμαστε, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πελατών και επιδιώκουμε να απολαμβάνουν όλοι τη μέγιστη εξυπηρέτηση μέσα από την ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία.