Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική στα πλαίσια ανάπτυξης της αναζητά στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την καλυψη της θέσης του διοικητικού Επιθεωρητή Πωλήσεων, στα κεντρικά της γραφεία.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σε ολους τους κλαδους ασφαλισης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας.
 • Καλή γνώση MS Office

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αναλυτική σκέψη
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus κλπ), ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, σε μια ορθολογικα αναπτυσσόμενη και υγιή επιχείρηση.

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: public-relations@orizonins.gr

*(CV) required