Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης προς όλους τους συνεργάτες της και ειδικά αυτό το διάστημα που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία, αποφάσισε τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων για το 2021.

Σκοπός μας, πέραν της επικοινωνίας μας, είναι η εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς, που καλύπτουν την ασφάλιση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα «εργαλεία» της εταιρείας, ώστε να καλύπτουμε πιθανά κενά και να δίνουμε λύσεις στην καθημερινή σας δραστηριότητα και την ανάπτυξη των εργασιών σας.

Το πρώτο webinar με θέμα «Ασφαλίσεις Πυρός, Ασφάλιση Κατοικίας» και εισηγητή τον κ. Γ. Τσακατούρα, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιανουάριου 2021 και ώρα 17.00 έως 19.00.

Για τη συμμετοχή στο webinar απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.
Για κάθε σεμινάριο θα αποστέλλεται αντίστοιχη ειδοποίηση με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής.