Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης προς όλους τους συνεργάτες της και ειδικά αυτό το διάστημα που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία, αποφάσισε τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων για το 2021.

Σκοπός μας είναι η εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς, που καλύπτουν την ασφάλιση, τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα «εργαλεία» της εταιρείας, ώστε να καλύπτουμε πιθανά κενά και να δίνουμε λύσεις στην καθημερινή σας δραστηριότητα και την ανάπτυξη των εργασιών σας.

Το δεύτερο webinar του κύκλου σεμιναρίων με θέμα «Ασφαλίσεις αυτοκινήτου – Λειτουργία portal» και «Σύγχρονη μέθοδος ασφαλιστικών πωλήσεων» και εισηγητή τον κ. Γ. Τσακατούρα, διευθυντή εκπαίδευσης & ανάπτυξης, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15.00 έως 17.00.

Για τη συμμετοχή στο webinar απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.
Για κάθε σεμινάριο θα αποστέλλεται αντίστοιχη ειδοποίηση με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής.