Η Ορίζων 1964 Ασφαλιστική, στα πλαίσια ανάπτυξής της αναζητά νέους συνεργάτες από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την κάλυψη 2 θέσεων εργασίας, στα κεντρικά της γραφεία (Αθήνα): 

  1. Underwriter Λοιπών Κλάδων: https://www.linkedin.com/jobs/view/3430338420/?fbclid=IwAR1SxhyTtOZy_magXoe2qLIqotX9BtyWWvJJ4pwkutSfYqAnQLaVXxwaL1o 

 

  1. System Administrator: https://www.linkedin.com/jobs/view/3418556943/?fbclid=IwAR2o6L18r2CllXB_yaDj_81yB4gZmukvIbGDXLzV_zNGZwj6INu5_7T9f0g 

 

Δείτε αναλυτικά τις περιγραφές των θέσεων και κάντε αίτηση μέσω LinkedIn ακολουθώντας αντίστοιχους συνδέσμους ή εφόσον πληροίτε τα κριτήρια μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση public-relations@orizonins.gr 

 

Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, μιας ορθολογικά αναπτυσσόμενης και υγιούς επιχείρησης.