Αξιοπιστία, Ήθος, Φερεγγυότητα & Τεχνογνωσία.   

Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης ως καθολική διάδοχος και φυσική συνέχεια της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α., προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου.    

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. βρίσκεται ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις με την υψηλότερη και αμετάβλητη οικονομική πορεία, ενώ η ευέλικτη στρατηγική της σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και το έμπειρο διοικητικό προσωπικό χαράζει μια νέα πορεία στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.