Τη θέση της Προϊστάμενης Τεχνικών Κινδύνων, Αστικής Ευθύνης και Ειδικών κινδύνων στην Ορίζων 1964 ανέλαβε από την Δευτέρα  20/2/2023 η κα. Κοντοζαμάνη Ελένη, κίνηση που συμβάλλει αποφασιστικά στην εντατικοποίηση των εργασιών στους προαναφερθέντες κλάδους.

Διαθέτει πολυετή ασφαλιστική εμπειρία 32 χρόνων , η οποία ξεκίνησε το  1991 ενώ έχει διατελέσει στέλεχος σε Ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, με πιο πρόσφατους σταθμούς την AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και GENERAI HELLAS.

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή της είναι η καλύτερη διασφάλιση για την ποιότητα των εργασιών της ΟΡΙΖΩΝ και σε αυτούς τους τομείς.