Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη της   Κα. Κυριακής Παπακώστα, στη θέση της Motor Underwriting  Supervisor.

Αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Η Κα. Παπακώστα διαθέτει πλούσια εμπειρία και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και αναμένουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας .

Με την προσθήκη της, είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχυθεί η ικανότητά μας να παρέχουμε ασφαλιστικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των συνεργατών και των πελατών μας.

O Εκτελεστικός Σύμβουλός Διοίκησης της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ Κ. Χρήστος Αχής , δήλωσε ότι «η κατάρτιση και η εμπειρία της Κας. Παπακώστα, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας σε υγιείς βάσεις, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών μας.