Η εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, η οποία δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά για 60 χρόνια ζητά για άμεση πρόσληψη:

 

Motor Underwriting Supervisor

 

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 

 • Οργάνωση & καθοδήγηση του τμήματος. Ανάπτυξη στρατηγικής, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος του κλάδου.
 • Ανάπτυξη Ασφαλιστικών προγραμμάτων.
 • Δημιουργία & αξιολόγηση πολιτικής ανάληψης κινδύνων. Εφαρμογή & διαρκής επαναξιολόγησή με βάση τα αποτελέσματα.
 • Σύνταξη & αξιολόγησης των όρων συμβολαίων, με βάση τον ανταγωνισμό και τα αποτελέσματα.
 • Συμμετοχή στην παραμετροποίηση τιμολόγησης του κλάδου.
 • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και προτάσεις στη διοίκηση.
 • Συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με στόχο την βέλτιστη απόδοση του τμήματος.
 • Υποβολή στατιστικών αναφορών στη διοίκηση

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Πανεπιστημιακές σπουδές (Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI)
 • Άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας.

 

Χαρακτηριστικά υποψηφίου

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αναλυτική σκέψη
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

 

Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, σε μια ορθολογικά αναπτυσσόμενη και υγιή επιχείρηση.

 

Θα μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση

Public-relations@orizonins.gr