Η εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, η οποία δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά για 60 χρόνια ζητά για άμεση πρόσληψη:

 

Λογιστή/Λογίστρια (Accountant)

 

H θέση αφορά τη στελέχωση του οικονομικού τμήματος της εταιρίας, με έδρα την Αθήνα, με βασικές αρμοδιότητες:

 

 • Έλεγχος ισοζυγίου, συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής, εμπορικών κυκλωμάτων μητρικής και θυγατρικής εταιρείας
 • Διαχείριση και καταχώριση τιμολογίων εξόδων, αγορών, παγίων, λοιπών συμψηφιστικών εγγραφών, καταχώρηση εγγραφών θυγατρικής εταιρείας
 • · Λογιστικές καταχωρήσεις πληρωμών προμηθευτών
 • Λογιστική παρακολούθηση τραπεζών
 • Συμφωνία τραπεζών και πιστωτικών καρτών
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του συστήματος κοστολόγησης και στη διαδικασία ελέγχου των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας
 • Δημιουργία οικονομικών αναφορών προς τη Διοίκηση και Οικονομική Διεύθυνση.
   

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη και ιδιαίτερα επιθυμητή σε ασφαλιστικές εταιρείες
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα με υπευθυνότητα, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
 • Υψηλό επίπεδο γνώσης MS Office
 • Επιθυμητή η γνώση των λογισμικών προγραμμάτων Infopad και Softone
   

Προσφέρονται:

 • σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • εκπαίδευση
 • προοπτικές ανέλιξης

 

Η διαχείριση όλων των αιτήσεων θα γίνει με εμπιστευτικό τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση public-relations@orizonins.gr