Για εσάς που επιθυμείτε την πιο βασική και οικονομικά προσιτή λύση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, το πρόγραμμα Standard περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για την κυκλοφορία του καθώς είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει εσάς και το αυτοκίνητό σας από τους βασικότερους κινδύνους. Για περισσότερες πληροφορίες: Δείτε το πακέτο