Στο πλαίσιο της συστηματικής αξιοποίησης των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική παρέχει πλέον και ηλεκτρονικά ένα σημαντικό τμήμα των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της με στόχο την άμεση εξασφάλιση του οχήματος και της κατοικίας σας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ορίζων σχεδίασε και υλοποίησε για εσάς μια ολοκληρωμένη υπηρεσία online ασφάλισης οχημάτων & κατοικίας. Τώρα με εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσετε και να αποκτήσετε πλήρως ηλεκτρονικά το δικό σας πρόγραμμα προστασίας βάσει των εξατομικευμένων σας αναγκών επωφελούμενοι των προσφορών μας για τις υπηρεσίες μας.