Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, ζητά συνεργασία με ανεξάρτητους και νέους στο επάγγελμα Aσφαλιστικούς Συμβούλους, κυρίως κλάδου ζωής, για την προώθηση ασφαλίσεων γενικών κλάδων, με ιδιότυπη και ευνοϊκή σχέση αμοιβής.

Παρακαλούμε καλέστε το 2103227932 για συνάντηση.