Η ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους είναι τα εξής:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης.
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε λογιστήριο ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Ηλικία μέχρι 40 ετών.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
  • Άριστη γνώση χρήσης MS Office. Επιθυμητή η γνώση ERPσυστημάτων.

Προφίλ Υποψηφίου

  • Oργανωτικότητα και συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
  • Πολύ καλή επικοινωνία και ομαδικότητα.
  • Ενεργητικότητα και υπευθυνότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: public-relations@orizonins.gr.