Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Ορίζων ασφαλιστική επανέρχεται με δύο νέα προγράματα κατοικίας για όλους εσάς που θέλετε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές σας.

 

To νέο πρόγραμμα Ασφάλιση Κατοικίας FREE της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής σχεδιάστηκε για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις. Με ιδιαίτερα πλούσιες καλύψεις και χωρίς απαλλαγές, απευθύνεται σε εσάς που θέλετε για την κύρια κατοικία σας ασφάλεια χωρίς περιορισμούς, καθώς εξασφαλίζει αποζημιώση από το πρώτο ευρώ σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΡΙΖΩΝ, βασιζόμενη σε εμπειρία ετών και σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς διαθέτει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη.


Free Καλύψεις, δες τις εδώ!

 

Το πρόγραμμα Ασφάλιση Κατοικίας SMART – σχεδιασμένο να εξασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη του ασφαλιζόμενου αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση του ασφαλιστή – αποτελεί χωρίς αμφιβολία την έξυπνη επιλογή προστασίας, στην εποχή που διανύουμε.

Με εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πλούσιες καλύψεις και άμεση αποζημίωση, η Ασφάλιση Κατοικίας SMART είναι ένα premium προϊόν ικανό να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασφαλιζόμενου, με τη βοήθεια των έμπειρων ασφαλιστών μας.

Με βασικό μας στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και καινοτόμων προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενίσχυση του δικτύου μας, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία ενός έξυπνου προγράμματος που αποδίδει προστιθέμενη αξία τόσο στον ασφαλιζόμενο, όσο και στον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Με τη βοήθεια της ΟΡΙΖΩΝ, δημιουργούμε μια ανταποδοτική αλυσίδα με πλεονεκτήματα για όλους.

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστή σας για το πιο έξυπνο πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, με την εγγύηση των ειδικών στις ασφάλειες περιουσίας!


Smart Καλύψεις, δες τις εδώ!