Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς από τον τόπο αναχώρησης των φορτίων μέχρι τον τελικό προορισμό τους. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ασφάλιση μεταφοράς έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με την αξία των μεταφερόμενων εμπορευμάτων/περιουσιακών στοιχείων, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ασφάλιση μεταφερόμενων αγαθών καθίσταται μια ιδιαίτερα δελεαστική ασφαλιστική λύση.

Το παρακάτω Infographic για τις Μεταφορές Εμπορευμάτων μας εξηγει το γιατί!

Οι ασφαλιστές μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες:

Λεωφόρος Αμαλίας 26α, Αθήνα
✉: info@orizonins.gr
☎: 210 3227932 - 6
F: 210 3225540


#orizonins #insurance #agent #ασφαλεια #ασφαλιση