Σταθερή η πορεία για την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική το 2012 , σε μια περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία σημείωσε:

  • 1. Σταθεροποίηση των προ φόρων κερδών στο 1 εκ. ευρώ, όπως και πέρυσι.
  • 2. Σταθεροποίηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 7,16 εκ. ευρώ, έναντι 7,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  • 3. Καθαρή Θέση στα 25,47 εκ.ευρώ.
  • 4. Σύνολο Ενεργητικού στα 36,03 εκ.ευρώ.
  • 5. Μικρή μείωση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 7,87% στα 7,95 εκ.ευρώ, έναντι 8,63 εκ.ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
  • 6. Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών 37,67% και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων 52,80%.
  • 7. Υψηλούς Δείκτες Ρευστότητας και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.
  • 8. Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο στο τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ και διασφαλισμένη προθεσμιακή κατάθεση στην Αγγλία σε ποσοστό 54,17%, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 24,5% με πιστοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+, καθώς και μετοχές εσωτερικού-εξωτερικού σε ποσοστό 20%.

Επιπρόσθετα η εταιρεία ανακοινώνει στο κοινό ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις της Εταιρείας στη Κύπρο.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική για το 2013 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 35% και επίτευξη πρό φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.