10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Βελτιωσεις τιμολογιου κλαδου αυτοκινητου

10 Ιανουαρίου 2017

Βελτιωσεις τιμολογιου κλαδου αυτοκινητου

Από την 1η Φεβρουαρίου 2017 η ΟΡΙΖΩΝ βελτιώνει τα τιμολόγιά της στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένων παρεχόμενων προϊόντων προς τους ασφαλιζόμενους και τους συνεργάτες της, αλλά και την ποιοτική και κερδοφόρο ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων των συνεργατών της, σε συνδυασμό με τον νέο κανονισμό πωλήσεων για το 2017.

Για να εξασφαλιστούν ουσιαστικές βελτιώσεις λήφθηκαν υπόψη και αναλύθηκαν στατιστικά στοιχεία ανά χρήση οχήματος και γεωγραφική περιοχή.

Ανήκετε στο δίκτυο συνεργατών της ΟΡΙΖΩΝ; Ενημερωθείτε σήμερα αναλυτικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργατών για τα νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα και τις επιπλέον εκπτώσεις.