Στο ανθρώπινο δυναμικό της Ορίζων Ασφαλιστικής εντάχθηκε ο κύριος  Γεώργιος Τσακατούρας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της εταιρείας.
Ο κ. Τσακατούρας έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, ως Διευθυντής Στελέχωσης, Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης. Κύριες δραστηριότητες του κυρίου Τσακατούρα αποτελούν η εκπαίδευση των συνεργατών της εταιρείας και η ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Ορίζων Ασφαλιστικής κ. Θεόδωρος Αχής, δήλωσε ότι «η κατάρτιση και η εμπειρία του κ. Γεώργιου Τσακατούρα θα συμβάλλουν σημαντικά στην άρτια εκπαίδευση των συνεργατών της εταιρείας, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της σε υγιείς βάσεις».